Ziekenbezoek

Binnen KBO Oosterhout Stad is een werkgroep actief die zieken bezoekt en zo mogelijk ondersteunt.

Jammer genoeg krijgen wij te laat of soms geen bericht dat leden van ons zijn opgenomen in het ziekenhuis of langdurig ziek thuis zijn.

Wij willen graag een beroep op u doen om ons hierbij te helpen.
Als u iemand weet kunt u dit doorgeven aan Trees Coppus , tel. 0162-470834.