Privacyverklaring

KBO Oosterhout Stad gebruikt op uw eigen verzoek uw gegevens die u achterlaat op het contact en informatieformulier.

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om dit doel te realiseren.
We verstrekken uw persoonsgegevens absoluut niet aan derden, tenzij het wettelijk verplicht is.
Op de website van KBO Oosterhout Stad worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie uitsluitend anoniem om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden ook absoluut niet aan derden verstrekt.
We maken ook GEEN gebruik van cookies.

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van KBO Oosterhout Stad is beveiligd zodat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
KBO Oosterhout Stad vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Om deze reden wordt bij het maken van een foto bij een activiteit altijd rekening gehouden met een eventueel verzoek om niet op de foto geplaatst te worden. Ofschoon er altijd toestemming gevraagd wordt, kan het voorkomen dat u alsnog op de website van onze afdeling een foto aantreft waarop u herkenbaar in beeld bent, terwijl u dit liever niet heeft, kunt u dit aan de secretaris van KBO Oosterhout stad kenbaar maken.
De foto zal dan verwijderd worden.