Actueel

Woord van de voorzitter

Bij de nieuwjaarsreceptie sprak ik van onrustige tijden en van de hoop dat het nieuwe jaar meer harmonie zou laten zien.
Een paar weken verder lijkt het alleen maar erger geworden, na de installatie van Donald Trump in Amerika en de oplaaiende verkiezingskoorts in Nederland.
Een goede tijd om elkaar op te zoeken en om bij elkaar nog wat houvast te vinden, bijvoorbeeld in KBO – verband.
Als wij onze cultuur, onze normen en waarden, in roerige tijden overeind willen houden, zullen we wel eerst dienen te weten wat eigenlijk onze cultuur is en over welke normen en waarden wij het hebben.
KBO Oosterhout Stad bereidt de jaarvergadering 2017 voor.
Die is op 29 maart, en kan nog net plaats vinden in De Pannehoef.
Als het goed is, nemen op 1 april de verbouwingswerkzaamheden een aanvang en sluit de Pannehoef voor een half jaar de deuren, ook voor onze activiteiten.
Op de agenda van de jaarvergadering staat de verkiezing van een nieuwe voorzitter.
Ik mag kandidaat zijn, maar laat mijn ja-woord ook wel een beetje afhangen van onze gemeenschappelijke visie op de toekomst.
Gaan we samen proberen om een eigen onderkomen te realiseren?
Hoe gaan we een steviger structuur vinden voor de verhouding tussen KBO en de afdeling ‘reizen’?
Willen wij een bijdrage leveren om voor ouderen een dagbestedingsaanbod te realiseren?
Spannende vragen, niet om het u moeilijker te maken, maar om u uit te dagen samen eens voor de antwoorden gaan zitten.
Komt dus 29 maart aanstaande, u bent van harte welkom!

Anton Kamps

Lezing over het Rijke Roomse leven

door Réne Bastiaanse

Over de inhoud van de lezing zegt Bastiaanse zelf:”

Een goede kans dat u de laatste restjes van het rijke Roomse Leven in Brabant nog heeft meegemaakt: catechismus, eerste communie, schoolbiecht, misdienaren en processies. De devotie was duidelijk zichtbaar in het openbare leven. Maar het katholieke geloof had ook invloed op het privéleven, tot in de slaapkamer toe. De roomse leer keerde zich immers tegen alles wat naar onkuisheid zweemde. Een lezing over de katholieke seksuele moraal en de gevolgen daarvan voor de economische en sociale ontwikkeling van de Brabantse samenleving.”

En hij voegt daar met een knipoog nog aan toe: "Pittige stof, enkel voor volwassenen"

Museum Oud Oosterhout

Zondag 29 januari 2017,
Opening van de expositie over
Willem van Duvenvoorde.

Column F. Slangen, voorzitter KBO-Brabant

We maken een fundamenteel verschil

Misschien heeft u het vernomen via de media: een oudere dame uit Etten-Leur die
met een persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke hulp haar dochter
inhuurde, mag dat gewoon blijven doen.  Lees meer..